سلاااااام دوستان بالاخره تونستم وبموتشکیل بدم از خود راضیامیدوارم بتونم مطالب جالبی روبراتون بنویسم...بای بایبای بای