/ 3 نظر / 31 بازدید
وحید53

بامدادان ، پیش از این که هوا روشن بشه حرف زدنشون دنبال هم کردنشون صداهایی که از گلوشون میاد دیدنی و شنیدنیه

سین.ز

گربه ادم نداره عشقه چه نازم هستن

شیما

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]