چندنکته که به زن بودنت افتخارکنی...<طنز>

دوستان این مطلب طنز است لطفا به جدی برداشت نکنید...

1)هیچ وقت نیاز نیست به تعداد موهای سرت بری خواستگاری یه بله ی کوچولو میگی اونم با هزار ناز ومنت وکرشمه...مژهاز خود راضیعینک

2)لازم نیست صبح به صبح صورتت رو اصلاح کنی ماهی یک بار هم کافیه...نیشخندچشمک

3)هیچ وقت از بوی گند زیر بغلت عق نمیزنی...سبزسبز

4)هیچ موجودی مثل تواونقدر ریز بین وبادقت نیست که بایک نگاه مارک کفش بلقیس خانم ویامدل موهای اقدس خانم رو بفهمه...یولچشمک

5)خوب میتونی نقش بازی کنی...شیطانشیطان

6)اینقدر همچی رو زود میگیری که 6سال زود تر از اقایون به تکلیف میرسی...یولیولفرشته

7)خیالت ازبابت سربازی راحته 100سال سیاه هم دانشگاه قبول نشی ککت هم نمیگزه...اوهنیشخندنیشخند

8)تواماکن عمومی باخیال راحت میتونی جیغ وداد راه بندازی...چون به هرحال کی وجودشو داره که روی یه دختر صداشو واحیانا خدایی نکرده دستشو بلند کنه؟؟!!از خود راضیاز خود راضیبازنده

9)درتاریخ جهان به زیرکی معروفی...متفکریول

10)میتونی هزاربارفیلم تایتانیک رو ببینی وبازم گریه کنی...گریهگریه

11)هیچ وقت از گریه کردن خجالت نمیکشی...چشمکمژه

12)میتونی هم دامن بپوشی وهم شلوارزبانعینک

13)بهشت زیرپاهاته...فرشتهفرشته

14)علمی ثابت شده بیشتر از اقایون عمر میکنی...شیطاننیشخند

15)فقط تو میدونی بوی خاک بارون زده تو شب ها ی پاییز چه جوریه..لبخندقلب

16)از قدیم گفتن پشت هر زن موفقی زنی بازکاوت بوده...یولعینکاز خود راضی

17)هیچکس نمیدونه دقیقا توفکرت چی داره میگذره؟؟

خودفرویدپدر روانشناسی  گفته:بزرگترین سوالی که هرگز پاسخ داده نشده ومن هم هرگز پاسخ ان را نیافته ام این است که یک زن چه می خواهد.؟؟

18)چندتااز جنگ های تاریخ جهان به خاطر عشق شدیدمردهابه هم جنس تو بوده...مژهمژهچشم

19)باهوش ترین انسان دنیا یک زنه...یولمتفکر

20)سالهاپیش زنی باهوش وزکاوتش یکی ازفدرتمند ترین مردان روشکست داد...<شکست شرم اور فیلیپ پادشاه اسپانیا از الیزابت ملکه ی انگلستان>عینکعینک

21)نماد الهه ی عشق.زیبایی.جنگ وعقلانیت دریونان باستان به شکل زن هست...نیشخندنیشخندمژه

22)خداوندتمام جهان رو به برکت وجود یک زن<فاطمه ی زهرا<س>>افرید...لبخندفرشته

23)جورابات بوی پنیر کپک زده نمیده...نیشخندنیشخندخنده

24)بااینکه از مرد ها ضعیف تری ولی احتیاجی نیست صدتا کلاس کاراته و تکواندو  و...بری به یک جنگ وگیس کشی بسنده میکنی...گاوچرانگاوچران

25)باموهای دستت نمیشه کلاه گیس ساخت...نیشخندنیشخند

26)میتونی درسکوت وفقط باحالت نگاهت حرف بزنی اگرچه که شایدهیچ کدوم از اقایون متوجه نشن...عصبانیعصبانی

27)دیوارخانه ی خدا فقط به روی یک زن شکافته شده...فرشتهعینک

28)عذر موجه زیاد داری...نیشخندچشمک

29)هزارجورخنده داری که هرکدوم رو یه موقع تحویل بقیه میدی...قهقههفرشتهخوشمزهخندهچشمکخجالتلبخندقلبوکلی شکل های دیگه...نیشخند

30)توانایی صوتیت بالاست کدوم مردی میتونه جیغ بنفش بکشه؟؟عینکمژه

31)دوهفته هم حموم نری بوی گربه مرده نمیدی...نیشخندنیشخند

32)بلدی بدون استفاده از زور وبازو بازبونت روی همه روکم کنی...زبانزبان

33)مجبورنیستی به خاطر اینکه کسی به خواهرت چپ نگاه کرد خون وخون ریزی راه بندازی...نه اینکه بی غیرتی نه بابا بازبونت لهش میکنی...شیطانشیطان

34)اگه زشت باشی که خیلی کم چنین چیزی پیش میاد میتونی با ارایش خوشگل بشی اگه قد کوتاه باشی کفش پاشنه بلند می پوشی و...چشمکنیشخند

35)حس مادری روتجربه میکنی واز بدن خودت موجودی رو میسازی وتغذیش میکنی...فرشتهلبخند

 

به افتخار خودمون ...هوراهورانیشخندنیشخندهورا

/ 7 نظر / 50 بازدید
وحید53

کاش پام تون شب می شکست و نمی رفتم خاستگاری

کبری

سلام (تولد دوستم هست ) برا غافلگیریشون میخوام کلی کامنت جمع کنم اگه براتون زحمتی نیست می تونیدتشریف بیارید ( یک دنیاااااااا سپاس از حضور گرمتون) رمــــــــــــــــز : مهربانی [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]

زهرا

ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑــــــﻪ ﺩﻟــﺖ ﺑﺎﺷـــﺪ ... ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫـــﺮ ﺟﺎﯾـــﯽ ﻧﮕــﺬﺍﺭ ... ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺩﻝ ﺭﺍ ﻣـــے ﺩﺯﺩﻧــﺪ ... ﺑـﻌـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺩﺭﺩﺷﺎﻥ ﻧﺨـــــﻮﺭﺩ ﺟــﺎے ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﭘﺴـــﺖ ! ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳطـﻞ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻣﯽ ﺍﻧــــﺪﺍﺯﻧــــﺪ !!! ﻭ " ﺗـﻮ " ﺧﻮﺏ مـــے ﺩﺍﻧــے ﺩﻟــےﮐــﻪ ﺍﻟﻤﺜﻨﯽ ﺷـﺪ ! ﺩﯾـﮕﺮ ﺩﻝ ﻧـﻤــــے ﺷــﻮﺩ ...

وحید53

اون فیلم بازی کردن شون از همه بدتره