/ 3 نظر / 32 بازدید
نارگیله

می دانی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی "تـعطیــل است" و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویـی بگذار منتـظـر بمانند!!! حسین پناهی

شعیب فرامرزی

سلام تولدتون مبارک ان شا الله در کنار خانواده عزیزتان و همراه با آنان تندرست و عاقبت بخیر باشید توجه خدا را در تمامی لحظات زندگی برایتان آرزو می کنم همواره دست مهر خدا بر سر زندگیتون باد آمین