/ 4 نظر / 71 بازدید
علی

عکسنوشته زیبایی بود منم قبلا ازاین عکسنوشته استفاده کرده بودم

سلام زندگی

[ناراحت][نگران]حتما اسمان مزه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خوشمزست دیگه [ابرو]

روزالی پیرسون

غربت را نباید در شهرهای غریب جست همینکه نگاه خدایت از تو برگشت غریبی !