جوک...

ازاونجایی که نمیتونم واستون عکس بزارم چند تا جک مینویسم...خنثیخنثیعینک

لطفا بخندید...خنثیمژه

یارو توحج نه نماز میخونده ونه طواف میکرده ...

ازش علت رو میپرسند...

میگه:به ماگفتن همچی باکاروانه...نیشخندنیشخند

/ 3 نظر / 33 بازدید
علی

بازم سربزن پستات قشنگه

وحید53

یکی هم بود هم چی سنگ می نداخت که می خاست ستون رو بشکنه

انسان

[هورا][هورا]به افتخار کاروان[خنده]