/ 4 نظر / 32 بازدید
وحید53

مثه بچه خودشون دوسشون دارن

روزالی پیرسون

بعد از بگو مگو اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه شجاع ترینه! اونی که اول می‌بخشه قوی ترینه! اونی که زودتر فراموش می‌کنه خوشبخت ترینه!