/ 2 نظر / 34 بازدید
ایدین

چون دلیلش در عکس واگرا معلوم میشه. باس فضای اطرافم نشون داد یه وقت هست میبینی هیچ راه دیگه ای نیس یا فاصله با راه درست خیلی زیاده حسش نیس