/ 4 نظر / 30 بازدید
نیلوفر

خوشبخت ترين مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت.. اگر برای شاد بودن در پی دلیل نباشی…

سلام زندگی

[تعجب][متفکر]عجبببببببببببببببببببببب[ابرو]