/ 5 نظر / 38 بازدید
مرادعیسوند

چه شوخی جالبی داره تمساح رو تهدید میکنه[نیشخند]

محمد

حالا کدام از اینها پیروز میشوند...[قهقهه] تمساح یا جوجه کوچولو