#2
/ 4 نظر / 29 بازدید
محمد

سلام روزتون بخیر چقدر جالب بود[قهقهه] امان از دست این تمساح ..که آدمها هم از دست اون در امان نیستند

انسان

[نیشخند][هورا]به تمساح[هورا]

وحید53

عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده گفتا که که را کشتی تا کشته شدی باز تا باز که او را بکشد آنکه تو راکشت