جوک...

بازم جوک مینوسم تا به امید خدا اپلود عکس درست شه....شماهم دعا کنید...لبخندلبخندلبخند

 

یارومیره خواستگاری میبینه دختره سیبیل داره...

ازش میپرسه شما چرا سیبیل داری؟؟!!

دختره میره تو اتاق گریه میکنه...

یارومیره ازدلش دربیاره بهش میگه:چراگریه میکنی؟مرد که گریه نمیکنه!!!

/ 4 نظر / 4 بازدید
وحید53

اگه عکس آژلود می شد بدتر بود که

وحید53

گاهی آپولود عکس می شه گاهی عکس آپولود می شه