مژهمژهمن اومدم دوستان...لبخندهوراهورانیشخندنیشخندچشمک

یکی کمکم کنه هرکاری میکنم نمیتونم عکس بزارم...باکلی انرژی اومده بودم ...خورد تو ذوقم...ناراحتقهرقهرگریهگریهقهر

اگه کسی اطلاعاتی داره لطفا تو نظرات بهم بگه...چشمکمژهلبخند

#1 #2 #4
/ 2 نظر / 36 بازدید
انسان

[هورا][هورا]خوش اومدید[هورا]اشکال از پرشین است[هورا]مدتیه قاط زده[نیشخند]

وحید53

فعلن بدون عکس بیا . مادر بزرگ یکی از بچه ها بهش گفته بود فعلن این طوری باش تا موقع اش بشه