/ 4 نظر / 29 بازدید
mohammadjavad71

روزی میرسدکه یک ملافه ی سفیدپایان میدهدبه تمام اذیت کردن هایم، شیطنت هایم وتمام خنده های بلندم… روزی که همه بادیدن عکسم بغض میکنند ومیگویند :دیوونه دلمون برای تو تنگ شده…

ایدین

هر چه ادم ها وابسته تر باشند، دروغ ها بزرگترند و تاثیر بیشتری بر وجودشان میگذارد.

رعنا

ادم تو دیگه کیستی دت شیطونو از پشت میبستی ؟؟ عالی بود ستایش جان خیلی عالی