#1
/ 6 نظر / 36 بازدید
محمد

وای چقدر تنبل بوده طرف..نکرده از نو دوباره بنویسه............... امان از آدمهای تنبل امروز

انسان

غلط نوشته ...گناه که نکرده[نیشخند]

ایدین

عجله داشته تو نوشتن کارش مث که فوری بوده