/ 3 نظر / 25 بازدید
رعنا

هه پینوکیو جان چوب بودی ولی ارزشت از بعضیای ادمایی که بهترین وتک ترین عالم بخاطرت به خوش احسنت گفته آدم تری.

mikaeil

بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب چشمی دارم چو لعل شیرین همه اب جسمی دارم چو جان مجنون همه درد جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب